Ett panelsamtal om de industriella byggandets möjligheter och jakten på
framsynta beställare som vågar tänka i nya banor. Hållbarhet, att bygga
högt, att bygga kostnadseffektivt, personalfrågor och massor av
intressanta infallsvinklar.

Panelen:
Jed Klebanow, Fullstack Modular
Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter
Niklas Andersson, Sizes
Samuel Holmström, Lundqvist Trä
Ulf Viktorsson, Modexa
Lars Albinsson, moderator