Vi summerar Nordic ConTech i Almedalen

Byggsektorns förändringsprocess möjliggörs genom digitaliseringen – men den är inte ett mål i sig. I slutändan handlar det om människor och inte teknik och verktyg. Standarder som främjar samarbete är av absolut största vikt för att den produktivitetsökning som digitaliseringen innebär ska bli verklighet. Det stod klart under Nordic ConTechs seminarier i Almedalen i somras.

Svensk Byggtjänst, Bygg 4.0 och Nordbygg startade Nordic ConTech 2017 som en samlingsplats för idéer inom byggsektorns digitala utveckling. I Almedalen deltog projektet Nordic ConTech i två omfattande program: ett arrangerat av företaget TPO tillsammans med Smart Built Environment som gav en brett målad bild av digitaliseringsläget inom byggsektorn, samt ett program tillsammans med Veidekke där techföretag och startups inom bygg inspirerade och diskuterade vad som görs redan idag.

Arenor för samarbete

Kristina Gabrielii från Smart Built Environment som deltog vid båda tillfällena beskrev sin organisation och även Nordic ConTech som samarbetsarenor där alla i branschen kan vara med.

– Jag vill använda metaforen ”som ett fotbollslandslag”. Byggsektorns aktörer må vara stenhårda konkurrenter i vardagen. Men vissa stora frågor, så som digitaliseringen av branschen, behöver lyftas på landslagsnivå. Där krävs det samarbete för att komma framåt.

– En lösning är innovationsprogram som underlättar samverkan. Vi tjänar inte på att hålla standarder för digital information för oss själva. Industriminister Mikael Damberg tipsade redan förra året i Almedalen om att byggbranschen måste bli bättre på att berätta vad vi gör. Samverkan och innovation är inget projekt, det är ständigt pågående arbete, sade Urban Månsson, Svensk Byggtjänst.

Produktivitet en drivkraft

Ett av de största skälen till digitalisering är potentialen i produktivitetsökning. Erik Sjödin från McKinsey presenterade internationell statistik som visade hur tillverkningsindustri globalt sett ligger på en årlig produktivitetsökning på fyra procent medan bygg bara ökar en procent.

­– Tar vi bort Kina blir siffran 0. Ny teknik är största enskilda områdena som kan råda bot på detta. Och är också möjliggörare för kommunikation och standardisering.

Erik beskrev de framgångsprinciper som lyckade case har gemensamt.

– I slutänden handlar 97 % av digitaliseringen om människor och inte verktyg. Den som är tidig på bollen och format sin lösning själv får en lättare transformation in i det digitala.

Ledarskap – förstärk dem som gör rätt

Vad är det som är svårt i byggbranschen? Varför har vi lägre produktivitet än övrig industri?

– Vår verksamhet präglas av ett mycket stort antal processer. Varje enskild process är inte svår, utmaningen ligger i hur de påverkar varandra, det är inte komplicerat men komplext, sade Ylva Lagesson, NCC.

För att byggbranschen ska digitaliseras krävs kunskap, vilja, ledarskap. Det kom fram efter en öppen fråga till publiken.

– Vi måste kombinera unga som kan teknologi med äldre som kan branschen. Det gör vi genom att samla in all den vishet som finns hos våra äldre anställda, och kombinera den med de yngres kompetens. Det gäller att vi mixar teamen, lagen kan inte få vara samma hela tiden, sade Lotta Wibeck, Skanska.

Digitalisering handlar inte om digitalisering, den är en möjliggörare i bakgrunden som handlar om människor. Men det är vanligt att förslag på standardisering, automation och nya arbetssätt möts av skepsis och rädsla.

– Omställningen blir svår om du inte förstår vad det skapar för nytta. Ett exempel: Många har jobbat med mycket dokumentation och tycker det är jobbigt. När du går från ett pappersbaserat projekt sparar du en tredjedel av tiden för kvalitetssäkring, säger Joachim Dekker, Autodesk.

Han ser kravställning på leverantörer samt ledarens behov att visa vägen som en lösning – då når vi den så viktiga acceptansen hos våra medarbetare.

Standardiserade lösningar

Kajsa Simu, NCC och Lotta Wibeck, Skanska pratade under rubriken ”Nu kopplar vi upp byggarbetsplatserna!” och visade hur planering i realtid är en nyckelfråga ute på byggarbetsplatserna. Kontroll på personer på plats genom ID06 och ständig uppkoppling och tillgänglig information är förutsättningar för att denna vision ska bli verklighet. Kanske ligger den ungefär fem år bort.

– Men det är inte ett företag som kommer att kunna göra denna vision möjlig. Vi måste ha lösningar som fungerar för alla. Om vi bygger unika lösningar kommer det inte att fungera. Vi måste ha standardiserade lösningar, annars blir det alldeles för dyrt. Branschgemensamma lösningar som BEAst och CoClass samt öppna gränssnitt är förutsättningar, sade Kajsa Simu.

– Alla bolag, särskilt de som är stora och har funnits länge har sina egna ekosystem som de nya systemen måste förhålla sig till. Då är det ännu viktigare med öppna gränssnitt och gemensamma teknikplattformar med plug in-plug out.

– Och använd inte bara en teknikleverantör! Alla måste leverera i öppna gränssnitt, alla måste vara utbytbara, annars kommer det inte att funka, sade Lotta Wibeck.

Snabba gemensamma agila innovationsprocesser finns redan, så som Uppkopplad byggplats, ett forskningsprojekt som är öppet för branschen och som både Skanska och NCC deltar i.

Hållbarhetsaspekten av it-drift

Anne Graf, vd Hydro 66, påminde om en viktig fråga som inte alla känner till, nämligen IT-driftens enorma miljöpåverkan. Den ökar mycket snabbt eftersom allt fler transportmedel och maskiner blir uppkopplade. Internet och dess infrastruktur genererar redan mer CO2 än hela flygsektorn. En femtedel av elektriciteten i världen behövs till internet om ett par år om vi fortsätter som nu.

– Att sluta med internet är inte lösningen. Men vi bör fundera på vad vi gör för val. När vi bygger upp ny infrastruktur, gör val tidigt i processen. Välj vilken typ av el som ska driva din data och välj fossilfritt. Samhällsbyggnadssektorn kan bli föregångare genom att arbeta för grön IT och välja IT-leverantörer som kan berätta hur de jobbar med hållbarhet.

Våga ny teknik

Smart Built Environment och Nordic ConTech framträdde under Almedalsveckan på Veidekkes seminarium där man diskuterade hur nya tech-lösningar kan bidra till branschens utmaningar med låg produktivitet, brister i kvalitet samt klimat och miljö.

Emil Andreasson arbetar med utbildning inom digitalisering på Veidekke:

– Den digitala transformationen måste börja ute på arbetsplatserna där grundproblemet sker. Motstånd handlar ofta om att man inte fått information och utbildning. Vi behöver svara på frågorna varför och hur. Utbildning och att kunna visa upp goda exempel är nödvändigt i våra decentraliserade organisationer, annars kommer vi inte vidare.

Flera digitala plattformar för administration och säkerhet presenterades. De nya arbetssätten behöver förhålla sig till våra nuvarande processer, samtidigt som de inte får vara fastlåsta vid dem, då sker ingen utveckling.

– Vi måste se hur systemen sitter ihop med en kontext, det handlar inte om att digitalisera ett analogt beteende utan att digitalisera utifrån det, det är en viktig skillnad, sade Kristina Gabrielii, Smart Built Environment.

– Utvecklarna ska inte utgå från kundens idé utan utmana vårt sätt att tänka. Smartphones hade inte funnits om vi bara utgått från det uttalat efterfrågade, sade Lars Albinsson, Bygg 4.0.

Lyft blicken – disruptive mindset

Märta Rehnberg, som bland annat suttit i EU-kommissionens utredningsgrupp Industry 2030 höll en inspirerande dragning om ”disruptive mindset” på länk från Köpenhamn. Disruptive mindset innebär att skaka om befintliga affärs- och tankemodeller. Och det är här det stora språnget sker, när vi vågar och får möjlighet att frångå det kända. Märta frågade sig vad som  händer när vi tar makten och använder teknik och vår yttrandefrihet på nya sätt. Hon berättade om hur Adidas inom ett par år planerar för butiker där du printar ut dina skor – butiken blir fabriken. Och med AI blir produkten en mjukvara, den utvecklas utifrån ditt användande nästa gång. Kanske du inte ens behöver äga din egen sko?

Märta Rehnberg sade att för byggsektorn är BIM bara grunden. Vad händer när modellerna ”pratar” med andra teknologier på samma språk, och pekade på hur utvecklingen av 3D-printade byggnader exploderat i Kina.

– Vad tror du fortfarande är viktigt om tio år? Utgå från det, men våga också tänka nytt. Vi använder naturens resurser exponentiellt, hur ska vi bryta det? Här ligger världens största affärsmöjligheter. Att tänka utanför boxen, det är svårt om man bor i ett fyrkantigt hus. Men vad händer om jag istället skulle bo helt annorlunda? Vad händer med mig om jag bor med granne med en späckhuggare?

Så avslutade Märta Rehnberg sin dragning med en vision om ett boende under vatten, en miljö för att inspireras att tänka på helt nya sätt.