ConTech Network

HomeRun

HomeRun

HomeRun.net är nordens ledande digitala verktyg för bostadsprojekt.

Vår plattform innehåller moduler för tillvalshantering, boendekommunikation, dokumenthantering och upphandling. Genom att styra hela kommunikationsbehovet till en plattform sparar våra kunder tid, blir mer effektiva och ökar servicen mot de boende.