ConTech Network

HandyDay

HandyDay digitaliserar flödet mellan beställare och företag som säljer tjänster inom bygg. Fastighetsägare och större byggföretag värderar och upphandlar enkelt arbete från sunda leverantörer.

Med vår unika bakgrundskontroll minskas risken att arbete upphandlas från oseriösa byggföretag. Vi gör det enkelt för fastighetsägare och större byggföretag att hitta, utvärdera och upphandla arbete från sunda leverantörer för att lyckas med sina byggprojekt.

Med HandyDay är det enkelt för leverantörer att bli synliga och sökbara, hitta aktuella upphandlingar, lägga anbud och vinna fler affärer.

HandyDay möjliggör nya partnerskap och förenklar affärer mellan företag i byggbranschen. Vi kopplar samman köpare och säljare i ett digitalt ekosystem, vilket ökar transparens och möjliggör ett mer jämställt, sunt och hållbart byggande.