ConTech Network

BuildSafe

BuildSafe

BuildSafe är det digitala verktyget där hela byggprojektet rapporterar, följer upp och analyserar risker och hinder i produktionen.

Genom att involvera hela projektorganisationen på en användarvänlig plattform ökar involvering och datainsikter samtidigt som ledtider och risknivåer minskar. På så sätt skapar BuildSafe säkra och effektiva byggprojekt. BuildSafe är utvecklat i nära samarbete med branschen och används av de flesta största bygg- och fastighetsbolagen i Sverige.