Den svenska byggbranschen är inte utan idéer– tvärtom! Det satsas massor på innovation, men få skulle hävda att branschen är på framkant, framför allt inte i förhållande till andra branscher men inte heller jämfört med bygg i andra länder.

– Min känsla är att vi i Sverige vill vara innovativa. VI VILL och har många idéer, men många av våra bästa innovationer är inte ens kvar i landet för att vi har misslyckats med att ta tillvara på dessa, berättar Magnus Johansson från Industrifakta.

Han vet vad han talar om. Genom sitt arbete på Industrifakta som gör analyser och rapporter inom bygg- och fastighetsbranschen har han god insyn både i nuläget och trenderna. Han ser många skäl till att branschen måste bli bättre på att ta tillvara på innovationer:

– Jag kan uppleva att branschen inte känner förtroende för innovatörer som saknar kunskap om byggnation. Deras idéer lyssnar man inte på. Risken med detta är att om man försöker något stängt eller slutet, så kommer nya aktörer från sidan, sparkar in dörren och tar över.

Han nämner inomhustermostaten Nest som ett exempel på att man inte bara kan anställa duktiga ingenjörer. Den blev inte en riktig succé förrän Apple köpte produkten och satsade på att göra den mer intuitiv och användarvänlig.

Som sponsorer för Nordic Contech Talks vill Industrifakta bidra till att branschen i högre grad arbetar på tvären med varandra och tillsammans med andra branscher istället för att alla arbetar i sina egna stuprör.

Var finns förändringspotentialen?

Komplexiteteten och de många aktörerna i en byggprocess gör att förändringsbenägenhet är låg. Magnus Johansson menar, som många andra, att del av lösningen ligger i att kompetensen hos beställaren höjs. Beställaren måste veta vad hen ska fråga efter.

Byggbranschen har kommit i (eller ur) startgroparna senare än andra. Lyfter man blicken så finns de stora frågorna miljö och energi och hur vi kommer arbeta med dessa frågor i framtiden. Det är aspekter som inte bara kan gälla vid nybyggen:

– Den stora utmaningen är att skapa innovationer i det gamla beståndet och då i synnerhet när det handlar om energiproduktion och lagring avslutar Magnus Johanssson.

Möt Industrifaktas Magnus Johansson på Nordic ConTech den 13 november 2018.