ConTech Talks Live

Hur kan vi som beställare öka innovationskraften?

8 oktober, 2020 Digitalt event

Välkommen till vårt kostnadsfria webbinar i en serie om morgondagens byggbransch.

Den 8 oktober kl. 13.00 diskuterar vi hur vi som beställare kan öka innovationskraften i samhällsbyggnadssektorn.

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora utmaningar – produktiviteten är på samma nivå som för 20 år sedan och klimatpåverkan är alltför stor. Konsultföretaget McKinsey pekar i flera rapporter på att ny teknik och innovation är det enskilt största området som kan råda bot på detta.

Både beställare och utförare har ett stort ansvar för att lyckas och under det här webbinariet lyfter vi fram goda exempel och konkreta lösningar. Kommun och offentlig sektor har nyckelrollen och kan driva utvecklingen åt rätt håll genom att ställa tuffa krav och utmana genom innovativ upphandling.

Det här är ett konkret inriktat webbinarie på vad som går att göra här och nu inom ramen för dagens regelverk.

Detta är det tredje i en serie webbinar arrangerade av:
Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Byggföretagen, Installatörsföretagen och InfraSweden 2030.


13.00 Välkommen

Fredrik Bauer, programledare

More digitalization, more partnering – Moving to the next level of productivity in construction

Hur kan vi bättre ta vara på digitaliseringens möjligheter för att för att öka produktiviteten och minska påverkan på klimatet? Hur kan vi aktivt jobba för att omvandla nya lagar och regler till nya möjligheter som skapar positiva effekter? Föredraget hålls på engelska.

Adrian Joyce, generalsekreterare European Alliance of Companies
for Energy Efficiency in Buildings

Innovation genom krav och samarbete – Konkreta exempel från Trafikverket

I satsningen Aktivt resande har förkommersiell upphandling använts för att ge marknaden incitament att vara kreativa på allvar. Efter ett första urval samverkar ny fyra bolag med Trafikverket och två kommuner för att hitta nya lösningar som ska finns på marknaden under nästa år. Du får också del av hur en styrd totalentreprenad planeras för att tvinga entreprenörer att arbeta fossilfritt.

Pontus Gruhs, strateg, Trafikverket

Så skapar Allmännyttan möjlighet för innovation genom upphandling av Kombohus

Sverige Allmännytta har aktivt verkat för att pressa priser och driva på utvecklingen genom utmanande upphandlingsformer. Ta del av hur de har jobbat och varför. Allmännyttans kombohus är ramupphandlade flerbostadshus som kan sättas ihop som ett legosystem med stor variation i höjd, bredd, färg och form.

Sofia Heintz, expert Fastighetsutveckling, Sveriges Allmännytta

Varför har inte offentlig sektor de leverantörer som man förtjänar?

Genom en genomtänkt upphandling går det att påverka mycket mer än många tror. Här får du del av konkreta exempel och innovativa lösningar för att hantera vanliga utmaningar.

Fredrik Tamm, grundare av PublicInsight

Hur driva systematisk utveckling genom upphandling?

Upphandling ses alltmer som ett centralt medel för att uppnå politiska mål som innovation, klimatnytta, gestaltning, digitalisering och social hållbarhet. Men hur drivs långsiktig utveckling genom upphandling i en projektbaserad sektor? Och hur kan lärande och innovation skapas inom byggupphandling? Vilken kompetens behövs, var ska den finnas och vilken är politikens roll?

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning vid KTH
samt gästprofessor vid Chalmers

Hur kan tydliga krav och innovativ upphandling öka innovationskraften inom samhällsbyggnadsbranschen?

Panelsamtal med fler av talarna

Summering

Två representanter från webbinariets arrangörer summerar och reflekterar

14.00 Avslut

Det här eventet har redan ägt rum. Du kan se eventet i efterhand här.

Anmäl dig till Hur kan vi som beställare öka innovationskraften?, 8 oktober, 2020