ConTech Talks Live

Robotisering – möjliggör framtidens byggande

26 oktober, 2021 Digitalt event

Arbetssätt och metoder på dagens byggarbetsplatser skiljer sig inte mycket jämfört med för 50 år sedan. Nu går utvecklingen fort och ökade krav ställs på att öka produktiviteten, förbättra arbetsmiljön och inte minst minska miljöpåverkan. Många är överens om att vi kommer att få ökade inslag av robotisering när sektorn ställer om med fokus på hållbarhet. Vad innebär det i praktiken och hur fungerar det på byggplatser där robot och människa redan jobbar sida vid sida?

Välkommen till ett framtidsinriktat men konkret webbinarium. Du får ta del av den senaste forskningen, inspiration från gruvindustrin och konkreta exempel på hur robotisering utvecklar byggprocessen. Byggrobotik har stor potential att förändra invanda sätt att arbeta och att bidra till nya värdekedjor med ökad säkerhet, produktivitet och minskad miljöpåverkan som resultat.

Frågan är hur vi i samällsbyggnadssektorn tar steget och vad som då krävs?

Programmet nedan uppdateras löpande och kan komma att ändras

13.00 Välkommen
Fredrik Bauer, programledare

Robotisering av gruvindustrin – vad kan vi lära?
Trådlösa nätverk, 3D-positionering och fjärrstyrning har skapat en säkrare arbetsmiljö i Bolidens gruvor. Djupt nere i marken i en fuktig miljö är internet of things och robotar idag självklarheter. Vilka har utmaningarna varit på den här digitaliseringsresan och vilka möjligheter har det skapat?

Peter Burman, ansvarig gruvautomation Boliden Gruvor

Peter ansvaret för Bolidens utvecklingsprogram med fokus på autonoma maskiner produktionskontroll, infrastruktur och underhåll. Peter har lång erfarenhet av arbete med utveckling och digitalisering. Förutom på Boliden bland annat från Ericsson och Ascom.

Robotisering idag – vad är möjligt?
Utvecklingen inom robotiseringen går snabbt. Det som verkade omöjligt för några år sedan är enkelt idag. Hur kan smidiga robotar minimera risker, underlätta för byggarbetaren och vad är möjligt att göra på en byggarbetsplats i dag?

Anders Robertsson, professor i reglerteknik, föreståndare för Robotlab och Centrum för byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet

Demonstration av vad som finns och fungerar inom robotik
Upplev vad robotar idag kan göra och hur det kan gå till i praktiken på en modern byggarbetsplats. Demonstrationer varvas med reflektion av

Helena Eriksson, Cognibotics AB och Center för byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola

  • Kan en hund verkligen lära sig att spela pingis?
  • NCC skaffar hund
  • Fler sätt att bygga en tegelvägg
  • Vem fräser?
  • Armen som bygger ett hus

Digitala processer i hela kedjan – förutsättning för robotisering
För att skala upp arbetet med robotisering och skapa verklig nytta i hela byggprocessen krävs nya sätt att planera och ta hand om information som är maskinanpassade. Roboten behöver bli medveten om byggunderlag och byggunderlag behöver anpassas mot robot. Det öppnas även nya möjligheter till informationsinhämtning med robot som nyttoredskap i byggprocessen. Hur blir allt detta möjligt?

Mathias Haage, lektor vid Lunds Universitet och medgrundare Cognibotics AB

Robotisering av branschen – från idé till verklighet
Det finns många vinster med ökad automatisering och robotisering på byggarbetsplatsen men är vi redo? Webbinariet avslutas med ett samtal om utmaningar och möjligheter. Vad krävs nu och hur får vi detta att hända?

Fredrik Karlsson, chefredaktör för VVS-Forum och Elinstallatören
Ulf Håkansson, teknisk chef Skanska Sverige
Helena Eriksson, Cognibotics

14.15 Webbinariet avslutas

Det här eventet har redan ägt rum. Du kan se eventet i efterhand här.

Anmäl dig till Robotisering – möjliggör framtidens byggande, 26 oktober, 2021