Nordic ConTech i Almedalen – 2018

ConTech Seminar

Nordic ConTech i Almedalen – 2018

2 juli, 2018 Visby

Hur kan vi bygga billigare och bättre med nya innovationer? Och hur kan politiken och näringslivet tillsammans arbeta för detta?

Det är huvudfrågorna under Nordic ConTechs seminarium i Almedalen. Det äger rum måndag den 2 juli kl 14.30—15.30 på Samhällsbyggararenan – ombord på fartyget Blue Charm, bredvid Teaterskeppet i Visby Hamn.

Här medverkar närings- och innovationsminister Mikael Damberg (s)Viktor Broberg, VD på BuildSafe, Emile Hammon, chef verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige, Anders Thulin, Senior Digital Expert, Triton och Petra Jenning, arkitekt på Fojab.

Seminariet inleds av Svensk Byggtjänst VD Urban Månsson och Lars Albinsson, Nordic ConTech och Bygg 4.0.

  • Byggkostnaderna är avgörande för hela samhällets utveckling. Inte minst vad gäller bostäder. I Sverige har byggkostnaderna under flera år ökat dubbelt så mycket som konsumentprisindex. En av de viktigaste frågorna inför valet är därmed hur vi ska kunna bygga billigare – och samtidigt möta kraven på hållbarhet, säger Urban Månsson.
  • Näringslivet och politiken måste tillsammans skapa rätt förutsättningar för ökad innovationskraft inom byggsektorn. Hur detta ska gå till är temat för vårt seminarium på Samhällsbyggararenan i Almedalen.

Petra och Lars analyserar och summerar

Programmet inleds av Lars Albinsson, som är internationellt etablerad konsult inom processutveckling och innovation. Han har jobbat för globala koncerner som IKEA, Volvo och Microsoft. Numera fokuserar han på samhällsbyggnad och byggprocessen. Inte minst i det mycket speciella projektet gällande omlokaliseringen av Kiruna och Malmberget.

Lars Albinsson ger fördjupad bakgrund till behovet av ökad innovationskraft i byggsektorn. Med utgångspunkt från att byggkostnader är avgörande för samhällsutveckling – inte minst bostäder. Han delar med sig av egna erfarenheter och analyser från både byggsektorn och andra branscher.

Petra Jenning är expertkommentator och fokuserar under programmet på vilken nytta och vilka mervärden innovationer kan skapa i bygg- och förvaltningsprocessen. Hur kan byggnader få nya funktioner som gagnar både individen och samhället? Petra är arkitekt SAR/MSA och partner i FOJAB arkitekter.

Dessutom blir det en presentation av plattformen Nordic ConTech och en sammanfattning av Svensk Byggtjänsts nya undersökningar om samverkan och innovation i bygg- och förvaltningsprocessen.

BuildSafe – en framgångsrik start up

Viktor Broberg, VD på BuildSafe, berättar sedan hur företaget blev en framgångsrik start up med sin innovativa molntjänst för ökad byggsäkerhet.

Han beskriver resan från idé till växande affärsverksamhet. Utifrån sin synvinkel och erfarenhet ger han även sin syn på vad som krävs för att lyckas som innovatör inom samhällsbyggnad. Vad behövs från politik och bransch för att fler ska lyckas?

Samtal med minister, byggutvecklare och riskkapitalist

Därefter blir det ett samtal och debatt under ledning av Lars Albinsson. Som representant för regeringen medverkar Mikael Damberg, närings- och innovationsminister (s).

  • Det ska bli mycket intressant att höra vad ansvarig minister har att säga om denna fråga. Hur kan politiken bidra till ännu mer innovation inom samhällsbyggnad. Så att vi snabbare, billigare och med ännu större hållbarhet, kan få fram den bebyggelse som behövs, säger Lars Albinsson.

Företrädare för byggsektorn i samtalet och debatten blir Emile Hamon, chef verksamhetsutveckling på Veidekke Sverige.  Han har de senaste dryga tio åren jobbat med strategiska arbetsprocesser på Veidekke. Tidigare har han varit affärsutvecklare på Tyréns och verksamhetsutvecklare på Prolog.

Från finans- och investeringssektorn deltar Anders Thulin, Senior Digital Expert, Triton, och styrelseledamot ibland annat installationskoncernen Assemblin. Han har en lång karriär inom internationellt näringsliv och till exempel varit Senior Vice President och CIO på Ericsson och Senior Partner på McKinsey & Company.

Varmt välkomna att delta i detta angelägna samtal om samhällsbyggnad och innovation!

Anmäl dig till Nordic ConTech i Almedalen – 2018, 2 juli, 2018