ConTech Talks Live

Lyckas – med rätt planering

22 juni, 2021 Digitalt event

Man brukar säga att den som inte lyckas med att planera – planerar för att misslyckas. Men hur kan då digitala verktyg och arbetssätt hjälpa oss att bli bättre i planeringsarbetet och därmed också uppnå bättre resultat, på kortare tid och till lägre kostnader? Detta ska vi försöka bena ut i det nionde kostnadsfria webbinariet om morgondagens samhällsbyggande.

Vi kommer ge dig konkreta exempel och bland annat prata om:

  • Hur minskar du tiden på bygget?
  • Vad krävs för ökad samverkan tidigt?
  • Erfarenheter från lyckade digitala projekt
  • Säkerställ ägandet för egna innovationer – immaterialrätt

13.00 Välkommen

Fredrik Bauer, programledare

Digitala tvillingar skapar rätt förutsättningar
Det pratas mycket om digitala tvillingar men vad menar vi egentligen och vad är den verkliga nyttan? Webbinariet inleds med en överblick och konkreta exempel.

Mattias Roupé, docent Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik Chalmers tekniska högskola

Samverkan med innovation och hållbarhet i fokus– Crossways Växjö
Tillsammans med invånarna, näringslivet, offentlig sektor och akademin utvecklas nu området Bäckaslöv och en ny stadsdel tar form på ett nytt sätt. Genom samarbete, stadsutveckling, digitalisering och träbyggnation tas viktiga steg mot klimatneutralitet och att uppfylla FN:s 17 globala mål. Crossways Växjö är tänkt att bli ett nav för utveckling och innovation.

Senadin Alisic, Region Manager, Combitech AB

Celsius – det mest digitala projektet hittills i Sverige?
Vilka blir effekterna om projektet är digitalt från början och om det finns tydliga krav på digitaliserat arbetssätt på alla – från arkitekt till hantverkare? Ta del av erfarenheter från Celsius i Uppsala där man på allvar har etablerat processer och arbetssätt som främjar hela projektet och byggnadens livscykel redan från start.

Johannes Ris, VDC-ansvarig Byggstyrning

Färre fel och bättre samverkan
NCC Projektstudio är en metod för samprojektering som används för att planera hela bygget. Här får höra mer om arbetssättet och hur det ökar förståelsen mellan alla olika aktörer. Du får också konkreta exempel vilka effekter det ger under byggnadstiden.

Johanna Fredhsdotter, chef för Virtual Design and Construction på NCC

Vem äger vad – Håll koll på immaterialrätten
När vi samverkar i ett tidigt skede är frågan vem som äger den nya kunskap som uppstår. Hur kan vi bygga in en trygghet i den innovativa processen för att på allvar skapa ett kreativt samarbetsklimat?

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt Svenskt Näringsliv

Hur minskar klimatpåverkan genom en digitaliserad planeringsprocess?
Avslutande samtal med två av arrangörerna

Hans Nyblom, affärsutvecklare Installatörsföretagen
Ingela Lindh, ordförande Svensk Byggtjänst

14.00 Webbinariet avslutas

Det här eventet har redan ägt rum. Du kan se eventet i efterhand här.

Anmäl dig till Lyckas – med rätt planering, 22 juni, 2021