ConTech Talks Live

Framtidens byggande – i ett språng!

20 september, 2021 Digitalt event

Sättet vi bygger på idag påverkar levnadsvillkoren för generationer framåt. Så har det alltid varit, men nu är insatserna högre och konsekvenserna helt avgörande för vår planet och vår överlevnad. Men hur ska vi då ta oss till ett samhällsbyggande som är hållbart – miljömässigt, ekonomiskt och socialt? Digitaliseringen har visat sig vara en kraftfull motor i den utvecklingen och så kallad disruption gör att förändringstakten accelererar än mer.

Under det här webbinariet blickar vi framåt och drar lärdomar från andra branscher. Samtidigt håller vi ett konkret fokus – vad finns och vad fungerar redan idag. Vad formar morgondagens byggbransch och hur kan disruptionen tänkas gå till?

Programmet fylls löpande på med mer innehåll och namn på talare.

13.00 Välkommen
Fredrik Bauer, programledare

Det digitala skiftet – vad väntar i samhällsbyggnadssektorn?
Digitala arbetssätt förändrar affärsmodellerna i bransch efter bransch genom disruption. Vad betyder det? Hur har andra branscher förändrats och vad kan vi vänta i samhällsbyggnadssektor?

Lars Albinsson, Maestro Design & Management

Artificiell intelligens i praktiken
AI-lösningar skapar förutsättningar för snabbare och smartare beslut i byggprocessen och är på väg att förändra vårt sätt att arbeta. Här får du höra hur AI har utvecklat och förändrat andra branscher.

Petra Dalunde, Ecosystems and Node Manager AI Sweden

Nya aktörer utvecklar en traditionell sektor
För att kunna vara en innovativ, nyskapande och problemlösande sektor behövs samverkan mellan både nya och gamla aktörer. Viken roll spelar nya start-up företag och hur driver de på utvecklingen i samhällsbyggnadssektorn?

Samtal med Simon Fogbring, Head of Business Development Infobric Group, Lars Albinsson, Maestro Design & Management och Petra Dalunde, Ecosystems and Node Manager AI Sweden.

Drönare ger rätt information vid rätt tidpunkt
Hör om hur drönare används i olika branscher för att samla in och tillgängliggöra data. Vilka är effekterna av att ha rätt information vid rätt tidpunkt och hur kan det utveckla samhällsbyggnadssektorn?

Isabelle Nyroth, Head of Drones, Globhe

Byggrobotik på arbetsplatsen när är det möjligt?
Hur kan robotar hjälpa till på byggarbetsplatsen och hur förändrar det våra arbetssätt?

Helena Eriksson, Cognibotics AB och Center för byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola

Framtiden för 3D-printing
Ett framåtblickande och konkret samtal om hur 3D-printaing kan vara en av de sätt som automatiserar och robotiserar byggbranchen. En teknik som möjliggör 3D utskrifter av hus, byggnader på plats eller prefabricerande av byggnadselement, byggnadsdelar och inredningsdetaljer  som gör bygget enklare, snabbare och billigare.

Tobias von Haslingen, ConcretePrint

Samhällsbyggnadssektorns utveckling
Avslutande samtal om de insikter och fenomen som har presenterats under webbinariet. Vad behövs för att sektorn ska transformeras och hur kan disruptionen tänkas gå till?

Carina Bohm, VD/Verksamhetsledare Centrum för Management i Byggsektorn
Stefan Uppenberg, fokusområdesledare Infra Sweden2030

14.00 Webbinariet avslutas

Det här eventet har redan ägt rum. Du kan se eventet i efterhand här.

Anmäl dig till Framtidens byggande – i ett språng!, 20 september, 2021