En ny plattform för innovation inom bygg

Nordic ConTech är samhällsbyggnadssektorns nya plattform för innovativ utveckling. Bakom konceptet står Svensk Byggtjänst med Smart Built Environment-projektet Bygg 4.0 och Nordbygg som partners.

Syftet med Nordic ConTech är att :

  • Kommunicera nya lösningar och satsningar för framtidens samhällsbyggnad.
  • Skapa dialog och möten mellan branschens aktörer, start ups, innovatörer och finansiärer.

Detta ska bidra till att få fram och realisera fler innovationer inom samhällsbyggnad. Innovationer som i sin tur leder till en ännu mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar bygg- och förvaltningsverksamhet.

Innovation = samverkan

En ny undersökning om innovation inom samhällsbyggnad från Industrifakta/Svensk Byggtjänst visar tydligt på två huvudpunkter:

  • Det behövs innovationer som gäller hela byggprocessen eller blir en integrerad del av hela processen.
  • Att teknisk utveckling och hänsyn till livsstilsförändringar samordnas i innovationsarbetet

Med andra ord handlar innovation inom samhällsbyggnad mycket om samverkan och samsyn på hela bygg- och förvaltningsprocessen.

Digitalisering, industrialisering och visualisering

Här blir digitalisering och gemensam användning av data en viktig del. Liksom automatisering och industrialisering av processer och arbetsmoment.

Visualisering och simulering för att planera och testa gemensamma lösningar för bättre byggande och förvaltning är också angelägna frågor.

Användarens behov i centrum

Användaren av byggnaderna måste hela tiden stå i centrum för innovationsarbetet. Både för att sänka kostnader och miljöbelastning, men också för att skapa nya möjligheter i hur byggnaden kan användas och berika användarna på nya vis.

Talks, meetups, pitch-möten, Almedalen och summit

Nordic ConTech kommer att arbeta på flera olika sätt för att uppnå sitt syfte. Denna hemsida kommer kontinuerligt att uppdateras med intressanta aktualiteter och våra egna undersökningar.

Nordic ConTech lanserade på Nordbygg 2018 och kommer att medverka i olika branschevenemang och på Samhällsbyggararenan i Almedalen. Det är viktigt att även initiera samtal mellan näringslivet och politiken om förutsättningarna för innovativ utveckling inom samhällsbyggnad.

Panelbild ConTech Talks

Det blir också egna meetups och pitch-möten med nya innovatörer och finansiärer och ett större summit. Vi planerar även hackatons.

Dessutom ska Nordic ConTech och våra partners på olika vis vara aktiva i debatten om hur svenska samhällsbyggnad kan vidareutvecklas med nya, nyttiga innovationer.