Nordic ConTech

En ny plattform för innovation inom bygg

Nordic ConTech är hela samhällsbyggnadssektorns plattform för innovativ utveckling.

Bakom Nordic ConTech står Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Installatörsföretagen, Byggföretagen, InfraSweden2030, projektet Bygg 4.0 och Nordbygg. Nya partners och utökade samarbeten bidrar med kunskapen som utgör Nordic ConTech-hubben.

Syftet med Nordic ConTech är att :

  • Kommunicera nya lösningar och satsningar för framtidens samhällsbyggnad.
  • Skapa dialog och möten mellan branschens aktörer, start ups, innovatörer och finansiärer.

Detta ska bidra till att få fram och realisera fler innovationer inom samhällsbyggnad. Innovationer som i sin tur leder till en ännu mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar planerings-, bygg- och förvaltningsverksamhet.

Innovation = samverkan

En ny undersökning om innovation inom samhällsbyggnad från Industrifakta/Svensk Byggtjänst visar tydligt på två huvudpunkter:

  • Det behövs innovationer som gäller hela byggprocessen eller blir en integrerad del av hela processen.
  • Att teknisk utveckling och hänsyn till livsstilsförändringar samordnas i innovationsarbetet.

Med andra ord handlar innovation inom samhällsbyggnad mycket om samverkan och samsyn på hela planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen.

Digitalisering, industrialisering och visualisering

Här blir digitalisering och gemensam användning av data en viktig del. Liksom automatisering och industrialisering av processer och arbetsmoment.

Visualisering och simulering för att planera och testa gemensamma lösningar för bättre byggande och förvaltning är också angelägna frågor.

Användarens behov i centrum

Användaren av byggnaderna måste hela tiden stå i centrum för innovationsarbetet. Både för att sänka kostnader och miljöbelastning, men också för att skapa nya möjligheter i hur byggnaden kan användas och berika användarna på nya vis.

Talks, events, insikter, case och konkreta lösningar

Vi samlar idéer, föreläsningar, nya och gamla lärdomar med syfte att öka kunskap och visa på digitaliseringens möjligheter. Nordic ConTech lanserades på Nordbygg 2018.