Zynka BIM är nya generationens BIM-samordnare som utmanar normer, effektiviserar genom innovation och förverkligar visioner. Genom digitalt stöd i varje steg från idé till verklighet skapas en process som är samordnad, visualiserad och effektiviserad. Med verktyg och processer som möjliggör kontroll av fastighetsdata ökar värdet i affären och skapar förutsättningar för att bli en länk i en smart stad.