Tmpl är en plattform som samlar och digitaliserar fastighetstjänster för en smartare stad/fastighet/arbetsplats/bostad. Tmpl hjälper aktörer på fastighets- och bostadsmarknaden att utnyttja resurser och tjänster på ett mer effektivt sätt. Tillsammans ökar man värdet och gemenskapen och minskar kostnader och klimatpåverkan.

Läs mer