Teamhub – Tidrapportering & projekthantering för tjänsteleverantörer inom bygg- & Fastighetsbranschen. Teamhub är byggt får att vara lättanvänt och kraftfullt. Vi effektiviserar, visualiserar, dokumenterar och automatiserar projekten och ger utförare och beställare insyn i alla delar av processen, ner till minsta beståndsdel.