Sizes produktionsanläggning har tagit byggbranschen till en ny nivå. Vi har lyft in byggandet i en industriell kontrollerad process. Hos oss möter byggindustrin industriell tillverkning. Utifrån modulplattformen och produktionsanläggningens goda förutsättningar kommer Sizes att vässa sig ytterligare. Genom den höga graden av prefabricering ersätter Sizes ett stort flöde av transporter av varierande volym till byggarbetsplatsen genom att istället transportera hela volymelement. Det är kostnadseffektivt och miljömedvetet.

Läs mer om Sizes