MEVISIO har utvecklat en plattform för att kunna digitalisera alla de whiteboard-tavlor organisationer använder för pulsmöten.  Tillverkande industri har länge arbetat enligt Lean Production, men metoderna har spridit sig till i stort sett alla branscher. Lean är ett brett koncept med flera verktyg, metoder och förhållningssätt. Visualisering är en av de viktigaste principerna och typiskt så används whiteboard-tavlor för att synliggöra status i verksamheten och vara en mötesplats för den dagliga styrningen (pulsmötet). Själva plattformen är en molntjänst som konfigureras för varje kund för att tillgodose varje organisations unika behov och arbetssätt.