Kubicom är en digital marknadsplats för maskin- och transporttjänster och som hanterar inköp, genomförande och uppföljning. Som beställare av tjänsterna skapar du en kostnadsfri förfrågan, som sedan nås av alla leverantörer som har rätt kompetens och rätt geografiska position för det aktuella uppdraget.  Plattformen matchar med automatik behov med resurser och bidrar därmed att effektivisera hela kedjan. Plattformen är anpassad för att passa marknadens alla aktörer, från stora centraler till åkerier och enskilda maskin- och fordonsägare.

Läs mer