Iquest utvecklar Orbiq, som är en IT-plattform för samordning av uppkopplade fastighetsbestånd och digitalisering av fastighetsdriften. Med hjälp av Orbiq kan fastighetsförvaltningar åstadkomma säker åtkomst till byggnaders datoriserade styr- och övervakningssystem via webben, centralisera insamling och utskick av driftlarm, samla in och analysera stora mängder data från olika system och fabrikat m.m.

Läs mer här