Var finns massorna?

Loop Rocks är en app som gör det möjligt att effektivare hantera fyllnadsmassor. Med tjänsten får användaren en överblick av överskotts- eller underskottsmassor, transportbehov och tillgängliga anläggningar inom ett visst område. Man kan även lägga upp sin egen annons ifall inget av de tillgängliga alternativen skulle passa. Tjänsten som är gratis kan användas av såväl privatpersoner som företag.

Vill du veta mer?

https://www.looprocks.se/