Cisco är världsledande inom IT och nätverk. Nu har företaget tagit steget in i byggbranschen med innertak som binder samman byggnaders datornät och elnät, så att alla installationer blir uppkopplade. Satsningen görs i samarbete med Philips, ett av världens ledande teknikföretag inom bland annat belysningsteknik.