Faktaruta

Nordic ConTechs panel med industriella byggare om….

…hållbarhetsfrågan

 Än så länge finns inga tecken på att en modulbyggnad skulle ha kortare livslängd än traditionella byggnader.

Tack vare den industriella processen, bland annat med 3D-ritningar blir materialspillet minimalt. Väl på arbetsplatsen menade Fullstack Modular att de har så lite som 3–5% materialspill.

…personalfrågan

 Ur personal- och fackligt perspektiv lyftes fördelarna med en industriell process.

– Vi har fått positivt bemötande från facket som uppskattar att arbetarna inte längre behöver dingla högt upp i luften på byggarbetsplatserna. När nästan hela bygget sker inne i en fabrik uppstår betydligt färre olyckor, berättade Jed Klebanow från Fullstack Modular.

Däremot får den traditionella byggarbetaren konkurrens i fabrikerna där man nu ofta använder sig av industriarbetare, vilket inte minst speglades av Niklas Andersson, grundare och vd på Sizes.

– Vi ser på oss själva som ett industriföretag som råkar göra just byggnader.

…att lyckas bygga högt modulärt

 På frågan om hur Fullstack Modular lyckades bygga en 32-våningsskrapa av sina moduler svarade Jed Klebanow att hemligheten var moduler som är helt konstruerade i stål, utan vare sig trä eller betong ovan mark. Dessutom arbetar de med precisionsuppmätningar, inte bara i fabriken utan även när modulen anlänt till byggarbetsplatsen.

…vilken typ av byggen som är de stora vinnarna i en industriell process.

Vinsten med ett industriellt bygge blir extra uppenbar i städer där markpriserna och hyrorna är höga. Ju färre månader som bygget pågår desto snabbare kan byggherren börja få in hyrorna.

För dig som missade NCT Talks Stockholm 2020:

Nordic ConTech, plattformen för innovationer inom samhällsbyggnad, samlade branschen för att diskutera den industriella byggprocessens framtid.

Under ett fullsatt Nordic ConTech Talks i Stockholm mötte modulbyggaren Fullstack Modular från New York flera av Sveriges industriella byggare, investerare och start-ups.

Under ett fullsatt Nordic ConTech Talks i Stockholm mötte modulbyggaren Fullstack Modular från New York flera av Sveriges industriella byggare, investerare och start-ups.

Det blev tydligt att de industriella byggarna står redo för de stora beställningarna, processerna är på plats, men för att det digitala byggandet ska ta fart på riktigt krävs en framsynt beställare som vågar förändra sitt tänkande från projekt till process.

Industriell process ger industriell precision

Jed Klebanow från Fullstack Modular, företaget som gjort sig känt för att ha byggt New Yorks högsta modulära skyskrapa, var tydlig med att beställaren inte alltid kan räkna med att en industriell byggnad per automatik ska bli billigare.

Jed Klebanow från Fullstack Modular

– Den stora vinsten finner beställaren inte i samband med den första byggnaden, det är när processen repetereras till nästa gång som besparingen börjar märkas. Ju fler gånger processen upprepas, desto större besparing. Femte, sjätte gången – då börjar det verkligen hända saker.

Klebanow menade att vinsten inte alltid syns genom kvadratmeterpriset på själva byggnaden. Vinsten hämtas in genom tidsbesparingar i det effektivare sättet att bygga.

– Hos oss är alla som ska arbeta i bygget med runt bordet från dag ett, genom hela bygget kommer de att arbeta parallellt med varandra. Så fort modulen på en våning kommit på plats, börjar installatörerna arbeta med den medan nästa våning placeras.

I en industriell process behöver även beställaren redan från byggstart vara väldigt klar med hur denne vill att slutresultatet ska bli, hela vägen ner på detaljnivå. Denna aspekt bedömdes också vara ett möjligt skäl till att beställare gärna beställer som de alltid har gjort, de är ju vana vid att kunna ändra sig mitt under pågående bygge utan att det får kostsamma konsekvenser.

Se Jed Klebanow talk här

Nya sätt att finansiera och köpa in

Ulf Viktorsson, vd på Modexa

De svenska industriella byggarna som var på plats verkade eniga om att det inte bara är en modig beställare som saknas för att den industriella byggprocessen ska bli så effektiv som möjligt. En annan utmaning som utpekades var att få bankerna att förstå hur de ska finansiera en industriell byggnad, något de inte är vana vid sedan tidigare.

Men för att möta framtidens digitala byggande så återkom Ulf Viktorsson, vd på Modexa som specialiserar sig på renoveringar av kök och badrum i miljonprogrammet, till beställarrollen.

– Det som främst behövs är fler modiga köpare! Frågar man efter traditionellt så får man också traditionellt!

Snabbare processer

Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter

Flera pekade på att vinsterna med industrialiserat byggande blir som störst i storstäder, där markpriser och hyror är höga.

– I Stockholm lär vi snitta sju år från idé till inflytt, det borde kunna gå fortare, det skulle alla tjäna på, sade arkitekten Rahel Belatchew, Belatchew Arkitekter.

Hon sade också att byggsektorn fortfarande väntar på sin Apple eller Tesla, den aktör som tillhandahåller god design billigare och bättre och därmed förändrar marknaden.

Se Rahels talk här

Kontrollerad och mer exakt process

Niklas Andersson, grundare och vd på snabbväxande uppstickaren Sizes

Niklas Andersson, grundare och vd på snabbväxande uppstickaren Sizes, beskrev sin verksamhet som ett industrialiserat företag som jobbade med bygg. Det var talande för inriktningen på eftermiddagens diskussioner där man talade mer om process än projekt. Flerfaldigandet och vinsterna det innebär stod i centrum för samtalet.

Niklas berättade om industrialiseringens fördelar och behovet av mindre toleranser och större exakthet i arbetet med prefab. Besluten tas i förväg. Att slippa överraskningar i produktionen och ÄTOR är en av nycklarna till framgång, det var samtliga i panelen höll med om.

Samuel Holmqvist, vd på Lundqvists trävaru i Piteå

Samuel Holmqvist, vd på Lundqvists trävaru i Piteå, visade ett exempel på hur du klickar fram din byggnad i en webbhandel med fullständig kostnadskontroll kring alla alternativ och materialval.

Han sade att om du vill förändra din process så måste du se den med nya ögon, och helst inte veta hur du ”borde göra”.

Flera startups på plats

Proptech och contech är växande sektorer på den svenska startupscenen. Flera nya företag fanns också på plats och visade sina lösningar för fastighets- och byggbranschen.

HomeMaker – Mjukvarubolag som hjälper bostadsbolag och fastighetsutvecklare att effektivisera sina processer och hitta nya intäktsströmmar.

Buildsafe – Digitalt verktyg där hela byggprojektet rapporterar, följer upp och analyserar risker och hinder i produktionen.

Proptech och contech är växande sektorer på den svenska startupscenen. Flera nya företag fanns också på plats och visade sina lösningar för fastighets- och byggbranschen.

Mevisio – Digitala tavlor för visualisering och samarbete.

Equipmentloop – Digital plattform som hjälper bygg- och hyrbolag att effektivisera hanteringen av maskinpark och utrustning.

Spotscale – Skapar 3D-modeller av byggnader och hela kvarter med hjälp av innovativa scanningsmetoder.

Zynka BIM – Verktyg och processer som möjliggör kontroll av fastighetsdata.

HomeRun – Är Nordens ledande digitala verktyg för bostadsprojekt.

Teamhub – Tidrapportering och projektrapportering för tjänsteleverantörer inom bygg- och fastighetsbranschen.