Byggmässan Stockholm 2022

september 24, 2021 0 tags

En Affärsmöjlighet för Hållbar Bygg- och Anläggningsbransch. I mars 2022 kommer Byggmässan till Stockholm, och den arrangeras på Kistamässan. Detta affärsevent är inriktat på att främja en hållbar bygg- och anläggningsbransch. Här samlas